Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkA hidrobiológia szerepe a vízstratégiákban

53. hidrobiológus Napok Tihanyban, az MTA BLKI-ban az MTA VEAB, a MHT és a BLKI szervezésében

 

Október 5. szerda

10.00-10.10         Bíró Péter: Megnyitó
Szlávik Lajos: Köszöntő
Elnök: Reskóné Nagy Mária / Bíró Péter
 
10.10-10.40    Pannonhalmi Miklós: Stratégiák és a vízgazdálkodás ‑ Felkért előadás
10.40-11.00    Takács Péter, Specziár András, Czeglédi István, Bíró Péter, Erős Tibor:A Marcal halfaunája a vörösiszap szennyeződés után
11.00-11.20     Molnár Tibor, Keith White, Báskay Imre, Dobó Zoltán: Toxikológiai vizsgálatok a vörösiszap környezeti hatásainak feltárására
11.20-11.40    Biró Rita, Szabó Beáta, Lengyel Edina és Stenger-Kovács Csilla: A Torna-patak bevonatalkotó kovaalgáinak kolonizációja a vörösiszap katasztrófa után
11.40-11.45    Reskóné Nagy Mária: Tájékoztatás az LIII. Hidrobiológus Napok „Legjobb fiatal előadója” és két „Legtartalmasabb posztere” kiválasztásáról
 
11.45-12.00    S z ü n e t
 
Elnök: Padisák Judit / Borics Gábor
 
12.00-12.20    Borics Gábor, Várbíró Gábor, Krasznai Enikő, Abonyi András: A fitoplankton térbeli mintázata egy tiszai holtmederben
12.20-12.40    Somogyi Boglárka, Felföldi Tamás, Márialigeti Károly és Vörös Lajos: Sekély tavaink téli eukarióta pikoalgái
12.40-13.00    Kürthy Anett, Németh Balázs, Somogyi Boglárka és Vörös Lajos: A vízalatti fény spektrális összetételének hatása a sekély tavak fitoplanktonjára
13.00-13.20    Felföldi Tamás, Somogyi Boglárka, Keresztes Zsolt, Márialigeti Károly és Vörös Lajos: A tudományos közlemények megbízhatóságának problémái a kontinentális vizekben élő legkisebb cianobaktériumok példáján
 
13.20-14.50    E b é d s z ü n e t
 
Elnök: Teszárné Nagy Mariann / Présing Mátyás
 
14.50-15.10    Borsodi Andrea, Kosáros Tünde, Janurik Endre, Knáb Mónika, Szirányi Barbara, Kerepeczki Éva, Márialigeti Károly, Pekár Ferenc: Egy termálvíz befogadására szolgáló hűtő-tározó tó vízkémiai és mikrobiológiai jellemzőinek térbeli és időbeni változása
15.10-15.30    Vehovszky Ágnes, Kovács W. Attila, Szabó Henriette, Győri János, Farkas Anna: Kékalga izolátumok neurotoxikus hatásainak jellemzése neurofarmakológiai módszerekkel
15.30-15.50    Lengyel Edina, Stenger-Kovács Csilla: Osztrák és hazai kis szikes tavak különleges jellemzői és kovaalga flórája
 
15.50-16.30    S z ü n e t
 
Elnök: Borsodi Andrea / Erős Tibor
 
16.30 -            Poszter szekció (1)   
 
Kundrát János Tamás, Bakai Gergő, Szűcs Gábor, Lakatos Gyula: Üledék és vízkémiai vizsgálatok a Felső-Tisza vidéken
Tóth Bence, Bódis Erika, Oertel Nándor: A partikulált szervesanyag mennyisége és változása a Dunában, Gödnél (1668 fkm.)
Reskóné Nagy Mária, Kiss Gábor, Alföldi Attila, Balogi Zsolt, Bíró Attila, Zay Andrea: A vörösiszap-katasztrófa hatása a Torna-patak vízminőségére – vízminőségi állapot, mérgezőképesség követése
Kucserka Tamás, Kovács Kata, Vass Máté, Hubai Katalin Eszter, Üveges Viktória, Kacsala István, Törő Norbert, Padisák Judit: Avarlebontás vizsgálata hazai patakokban a vörösiszap katasztrófa előtt és után
Vass Máté, Kucserka Tamás, Hubai Katalin, Kovács Kata, Üveges Viktória, Padisák Judit és Révay Ágnes: Ingold-féle gombák jelenléte a Torna-patak természetes és vörösiszappal érintett szakaszán
Hegyi Anna, Felföldi Tamás, Máthé István, Jurecska Laura, Palatinszky Márton, Barkács Katalin, Márialigeti Károly: A Medve-tó mikrobaközösségeinek vizsgálata molekuláris módszerekkel
Takács Erzsébet: Fitoplankton vizsgálatok a Balaton és Velencei-tó jéggel borított vizéből
Fülep Teofil: Újabb adatok a planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulásához a Bükk-fenn-síkon és a Déli-Bükk északi peremén
 
17.10-17.30    S z ü n e t
 
Elnök: Lakatos Gyula / Schmera Dénes
 
Gyulai István, Kundrát János Tamás, Balogh Zsuzsanna, Tóth Albert és Lakatos Gyula: Rakamazi holtmedrek összehasonlító Cladocera vizsgálata
Nédli Judit, G.-Tóth László, Forró László: A Daphnia atkinsoni - Bolivari fajkomplex enzimpolimorfizmus vizsgálata
Balogh Csilla, Purgel Szandra Dóra:A kvagga kagyló (Dreissena bugensis) térhódítása a Balatonban
Farkas Anna, Jakab Tibor, Dévai György: Folyami szitakötők (Odonata: Gomphidae) populációinak exuviumokon alapuló felmérése a Tisza jándi szakaszán
Méhes Nikoletta, Móra Arnold, Szivák Ildikó: A földrajzi elhelyezkedés és az alapkőzet hatása mecseki kisvízfolyások árvaszúnyog-faunájára
Ács Bernadett, Boczonádi Zsolt: Adatok az európai angolna (Anguilla anguilla L.) táplálkozási szokásaihoz a Balaton parti övében
Papp Gábor: Tisza-tavi halasítások 2011-ben
 
19.00  V a c s o r a
 
20.30-                         Kötetlen esti összejövetel
 
 
Október 6. csütörtök  
 
Elnök: Kelemenné Szilágyi Enikő / Vörös Lajos
 
9.00-9.20         Csépes Eduárd: A 2010. évi rendkívüli tiszai árvíz hatása a Kiskörei-tározó árvaszúnyog faunájára
9.20-9.40         Szivák Ildikó, Bengernó-Vadkerti Edit, Szalontai Bálint, Mladen Kuèiniæ, Ivan Vuèkoviæ, Steffen Pauls, Bálint Miklós: Klímaváltozás és evolúció forrásokban: őszi tegzesek radiációja, speciációja és hibridizációja a Nyugat-Balkánon
9.40-10.00       Tóth Albert, Nagy Zoltán, Gyulai István: A vízinövényzet gyors felmérésére alapozott élőhely-besorolás a Morotva-köz (Rakamaz) és a Túr-belvíz-főcsatorna (Öreg-Túr) példáján
 
10.00-10.30    S z ü n e t
 
Elnök: Zsuga Katalin / G.-Tóth László
 
10.30-10.50     Kiss Áron Keve, Ács Éva, Kiss Keve Tihamér, Frank Nitsche: Rejtett genetikai diverzitás a galléros ostorosoknál - a Codosiga botrytis életciklusa, funkcionális ultrastruktúrája és molekuláris leszármazási viszonyai
10.50-11.10     Tóth Adrienn, Zsuga Katalin, Horváth Zsófia, Vörös Lajos, Boros Emil: Szikes vizek kerekesféreg közösségének tanulmányozása
11.10-11.30     Horváth Zsófia, Vörös Lajos, Boros Emil: Tócsarákok (Crustacea: Anostraca) elterjedése és trofikus szerepe a Kárpát-medence asztatikus szikes tavaiban
 
11.30-12.00    S z ü n e t
 
 
Elnök: Somogyi Boglárka / Oertel Nándor
 
12.00-12.20     Molnár Tibor: A 23. óra az európai angolna (Anguilla anguilla l.) megmentésére, a balatoni angolnapusztulás 20. évfordulóján
12.20-12.40     Sály Péter, Takács Péter, Kiss István, Bíró Péter, Erős Tibor: Lokális és tájléptékű tényezők hatása a jövevény halfajok elterjedésére a Balaton vízgyűjtőjének kisvízfolyásaiban
12.40-13.00     Körmendi Sándor, Egyed Imre, Katics Máté, Urbányi Béla, Hegyi Árpád, Fodor Ferenc, Mészáros Erika: Kistavas intenzív pontynevelés hidrobiológiai vizsgálatának eredményei
13.00-13.20     Pinke Zsolt: Belvizes területek vizes élőhellyé alakításához
 
 
13.20-14.40    E b é d s z ü n e t
 
 
Elnök: Ács Éva / Nagy Sándor Alex
 
14.40-15.00     Lukács Balázs András, Baranyai Nagy Anikó, Papp Beáta: A makrofita referencia index hazai adaptációja. az index használata hazai állóvizekben és vízfolyásokban.
15.00-15.20     Várbíró Gábor, Ficsor Márk, Cser Balázs, Kovács Krisztián, Kiss Gábor, Czirok Attila, Horvai Valér, Boda Pál, Deák Csaba: Makrogerinctelen multimetrikus index család alkalmazása a biológiai vízminősítésben
15.20-15.40     Schmera Dénes, Erős Tibor: Közösségek jellemzése és összehasonlítása: a mintavétel és az adatértékelés jelentősége
15.40-16.00     Tanos Péter, Kovács József, Magyar Norbert, Hatvani István Gábor, Kovácsné Székely Ilona: A Tisza adatsorainak vizsgálata többváltozós és idősoros adatelemző módszerekkel
 
16.00-16.30    S z ü n e t
 
Elnök:V-Balogh Katalin / Specziár András
 
16.30 -            Poszter szekció (2)
 
Bódis Erika, Pohner Zsuzsa, Tóth Bence, Oertel Nándor, Bíró Péter, Ács Éva: Két veszélyeztetett kagylófaj intraspecifikus diverzitásának vizsgálata
Puky Miklós, Pohner Zsuzsa, Bíró Péter, Ács Éva: Kétéltűek és hüllők ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhely-komplexekben
Flórián Norbert, Nédli Judit, Török Júlia, Hufnagel Levente, Forró László: Morfológiai kiegészítések a Moina brachiata (Jurine, 1820) esetén
Horváth Zsófia, Vad Csaba Ferenc, Vörös Lajos, Boros Emil: Nyár eleji kisrák együttesek (Copepoda, Cladocera) a Kárpát-medence asztatikus szikes tavaiban
Vad Csaba Ferenc, Horváth Zsófia, Péntek Attila László, Kiss Keve Tihamér, Ács Éva: Kisrákok napszakos eloszlási mintázata egy sekély, oxigénszegény lápban
Tarjányi Nikolett: A Morgó-patak (Börzsöny-hgs.) élőhelyi sokfélesége és makrogerinctelen együttesei
 
17.10-17.30        S z ü n e t
 
Elnök: Kürthy Anett / Kiss Keve Tihamér
 
 
Szabó Beáta, Horváth Renáta, Stenger-Kovács Csilla: A Balaton kovaalga összetétele és ökológiai állapota 2007. és 2008. között
Boros Gergely, Mozsár Attila, Petes Kata, Mátyás Kálmán, Józsa Vilmos, Tátrai István: A busa élőhelye, táplálkozása, növekedése és szaporodása a Balatonban
Czeglédi István, Erős Tibor: Halak táplálékának összetétele egy középhegységi vízfolyásban-előzetes eredmények
Fekete Szabolcs, Gál Dénes: A kiegészítő szénforrás hatása a kombinált tavi haltermelő rendszerek halhozamára és vízminőségére
György Ágnes Irma, Tátrai István, Specziár András: Hidroakusztikus és kopoltyúhálós felmérések interkalibrációja változó környezeti feltételek mellett a Balatonban
Keresztessy Katalin: Halfaunisztikai adatgyűjtés négy vízfolyásban
 
18.00-19.00    Limnológiai Szakosztály vezetőségi ülése
 
19.00               V a c s o r a
 
 
Október 7. péntek  
 
 
Elnök: Pomogyi Piroska / Stenger-Kovács Csilla
 
9.00-9.20         Zlinszky András, Mücke Werner, Briese Christian, Pfeifer Norbert: Nádasok nemzetség- és stressz térképezése légi lézerszkenneléssel
9.20-9.40        Horváth Emil, Kern Zoltán, Morgós András, Grynaeus András: A Balaton természetes vízkészlet-változásának és nyárvégi vízállásának rekonstrukciója tölgyek évgyűrű vastagsága alapján
9.40-10.00       Soróczki-Pintér Éva: Későglaciális és holocén vízszintváltozások a Retyezátban egy gleccsertó kovaalga összetétele alapján
 
10.00-10.30 S z ü n e t
 
Elnök: Balogh Csilla / Várbíró Gábor
 
10.30-10.50    Lakatos Gy., Pistár Zs., Kundrád J., Gyulai I., Kiss M.: Balatoni nádasok élőbevonatának szerkezete
10.50-11.10     Pistár Zsuzsanna, Varga Éva, Lakatos Gyula: A Balatoni kövespart élőbevonatának monitorozása
11.10-11.30     Tóth Viktor: A bevonat hatása a hínarakra
11.30-11.50     Pomogyi Piroska, Antal Zsuzsanna, Nagy Zoltán és Vidovenyecz Vivien: A Balaton parti sávjának növényzetváltozásai a 2010-2011. évi nádasminősítés felmérései alapján
11.50-12.00    Reskóné Nagy Mária: Az LIII. Hidrobiológus Napok „legjobb fiatal előadója” és két „legtartalmasabb posztere” díjainak átadása
 
12.00-12.10    Bíró Péter: Z á r s z ó
 
12.30-             E b é d

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.