Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkHátrányos helyzetű társadalmi csoportok a munkaerőpiacon

2011. szeptember 24., szombat, 9.00 óra - Veszprém, a VEAB-székház kistermében.

 

 

 

A VEAB Szociológiai Munkabizottság tudományos konferenciája. 

Tudományos előadások:
 
Marginalizálódás. Szociológiai vizsgálatok elméleti modellje
Prof. emeritus Dr.Dr.h.c. Vaskovics László Árpád,Universität Bamberg, Fakultät für Sozial-und Wirtschaftswissenschaften. A „Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg„ volt igazgatója, az MTA külső tagja
 
A társadalom peremén. A szegénység- exklúzió fogalmi megközelítései és szociológiai elméletei
Dr. Varga Balázs Ph.D. (szociológia tudomány) Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, adjunktus
 
Marginalizált társadalmi csoportok munkaerő-piaci helyzete napjaikban
Szerencsi Károly, szociális munkás, Széchenyi István Egyetem Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet, főiskolai gyakornok
 
Mikroglobalizáció és foglalkoztatás Magyarországon
Dr. habil. Vass Csaba CSc. (szociológia tudomány) Dunaújvárosi Főiskola, college professor
                                               
Területi egyenlőtlenségek és társadalmi hátrányok az ingázással kapcsolatos statisztikák tükrében
Dr. Leveleki Magdolna Ph.D. (szociológia tudomány) Pannon Egyetem, egyetemi docens, a VEAB Szociológiai Munkabizottsága titkára
 
A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzetét befolyásoló tényezők
Dr. habil. Szretykó György CSc. (szociológia tudomány) Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar HefIT, tanszékvezető egyetemi docens, a VEAB Szociológiai Munkabizottsága elnöke
 
Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése
Győri Piroska, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, adjunktus –                 Kisfalvi Rózsa Krisztina, Életet Segítő Alapítvány, szolgálatvezető
 
Az iskola szerepe és lehetőségei a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek iskolai életútjának alakításában
Homoki Andrea, szociológus Ph.D hallgató, SZIE Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet, tanársegéd
 
Hátrányos helyzetű fiatalok pályaérettsége
Dr. Kenderfi Miklós Ph.D. (pszichológia tudomány) Szent István Egyetem GTK Pályatervezési és Tanárképző Intézet, tanszékvezető egyetemi docens
 
A fogyatékkal élők munkaerő-piaci érvényesülésének megítélése napjainkban
J. Klér Andrea, Szent István Egyetem GTK Pályatervezési és                 Tanárképző Intézet, egyetemi adjunktus
 
A középsúlyosan/súlyosan értelmi sérült felnőtt korú személyek és szüleik foglalkoztatottsági mutatói Veszprém megyében
Kalocsai Adrienn, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, adjunktus
                                               
Burnout: az emberi erőforrás kimerülése pedagógusoknál
Dr. Albert József, CSc. (szociológia tudomány) Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, tanszékvezető főiskolai tanár – Bálint Bánk Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, főiskolai docens
 
Az Integrált Emberi Erőforrás Tanácsadás (IEET) rendszerének alkalmazási lehetőségei a hátrányos helyzetű csoportok esetében
Dr. Pongrácz Attila Ph.D. (történelemtudomány) Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar HefIT, adjunktus
                                               

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.