Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkPannon Tudományos Nap

 FELHÍVÁS

Pannon Tudományos Nap
Nagykanizsa, 2006. október 12.

 Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) 2005-ben rendezte meg először Pannon Tudományos Nap (PTN) című közös konferenciáját, amely célul tűzte ki a dunántúli régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatását. A rendezvény sikere, az elhangzott előadások magas színvonala bizonyította a PTN létjogosultságát. Szeretnénk hagyománnyá tenni, hogy minden évben október elején lehetőséget biztosítunk a pannon régió kutatóinak eredményeik bemutatására. A konferenciának 2006-ban is az elmúlt évben kiváló házigazdának bizonyult Nagykanizsa ad otthont.

 

Várjuk a két akadémiai bizottság területén dolgozó kutatók jelentkezését a konferencián tudományos előadás tartására. Olyan új eredmények bemutatását kérjük, amelyek az utóbbi két évben születtek, s jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb körének érdeklődésére. Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül fontos, hogy az előadók törekedjenek a szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő, közérthető előadásmódra. Kérjük, hogy a jelentkezők max. 1 oldal (~2000 karakter) terjedelmű összefoglalóban ismertessék eredményeiket. A jelentkezők közül a két területi bizottság által közösen felállított szervező bizottság választja ki az elhangzó előadásokat.

 

A rendezvény keretében lehetőséget kívánunk biztosítani mindkét akadémiai bizottság működési területéről a legjobbnak ítélt PhD munkák bemutatására is. Mindazok jelentkezésére számítunk, akik 2005-2006-ban védték meg doktori fokozatukat.

 

A hallgatóság és a szervezőbizottság szavazatai alapján legjobbnak ítélt három előadást valamint a nyertes PhD munkákat 100   100 eFt jutalomban részesítjük.

 

Kérjük, hogy a PTN keretében előadást tartani szándékozók 2006. június 30-ig juttassák el tervezett előadásuk kivonatát elektronikus formában a PAB területén a titk@pab.mta.hu  illetve a VEAB területén a titkar@veab.mta.hu címre. A kiválasztott előadókat 2006. augusztus 31-ig értesítjük.

 

Jelentkezési határidő előadások tartására:  2006. június 30.

 

 

 

 

A PANNON TUDOMÁNYOS NAP PROGRAMJA                    NAGYKANIZSA, 2006. október 12.

 

 

Nagyterem (Elnök: Szolcsányi János, a PAB elnöke)

10:00 – 10:20

Megnyitó

Hámori József akadémikus, az MTA alelnöke

Marton István, Nagykanizsa polgármestere

Mészáros Ernő akadémikus, a VEAB elnöke

10:20 – 10:40

Visy Zsolt (Pécsi Tudományegyetem)

A pécsi világörökség helyszínen folytatott legújabb feltárások eredményei.

10:40 – 11:00

Specziár András (MTA BLKI)

A halak egyedfejlődése során bekövetkező táplálékváltások, illetve azok növekedést és táplálékbázis felosztást érintő hatásainak vizsgálata a Balatonon

11:00 – 11:20

Pálné Kovács Ilona (MTA RKK DTI)

Fejlesztéspolitika és közigazgatási régiók

11:20 – 11:40

Gribovszki Katalin, Szeidovitz Győző (MTA GGKI)

Pannon-medencei földrengések geológiai és geofizikai környezetének vizsgálata térinformatikai eszközökkel

11:40 – 12:00

Varga Gyula  (Kaposvári Egyetem)

A magyar állattenyésztés helyzete és a teendőink

12:00 – 12:20

Ebéd (állófogadás)

13:20 – 15:00

Szekcióülések az A, B, C, D termekben

 

15:00 – 15:30

Kávészünet          (szavazás lezárása)

 

Nagyterem (Elnök: Mészáros Ernő, a VEAB elnöke)

15:30 – 15:50

Kuczmann Miklós (SZIE)

Neurális vektor hiszterézis modell és a roncsolásmentes anyagvizsgálat

15:50 – 16:10

Gál István László (PTE ÁJK)

A pénzmosás fogalma és gazdasági hatásmechanizmusa

16:10 – 16:25

Díjkiosztás*, értékelés, zárszó

 

*A hallgatóság szavazatai (2 díj) és a szervező bizottság véleménye (1 díj) alapján legjobbnak ítélt 3 előadást, valamint az akadémiai régiónként kiválasztott 1-1 PhD előadást 100 – 100 eFt díjazásban részesítjük. A hallgatóság a helyszínen kiosztott szavazólapokon adhatja le 15:05-ig szavazatát.


Délutáni előadások

 

 

 

A terem

(Elnök: Horváth Béla, a PAB alelnöke)

B terem

(Elnök:Bíró Péter, a VEAB alelnöke)

13:20 – 13:40

Kunsági Máté Sándor (PTE TTK)

Néhány aromás vegyület molekuláinak gyenge kölcsönhatása és ennek gyakorlati alkalmazása

Gyurácz József (BDF)

Énekesmadarak (Passeriformes spp.) vonulási stratégiája az Alpokalján

13:40 – 14:00

Winkler Gábor (SZIE)

Műemlékvédelem és modernitás

Szilágyi Anikó (PE)

Német névadás és névhasználat a Balaton-felvidéken

14:00 – 14:20

Varga Gyula (SEFAG Zrt.)

Kerti és szabad területi vaddisznók egészségi állapotának és parazitás fertőzöttségének összehasonlító vizsgálata

Koltai Kata (PTE ÁOK)

Hemoreológiai paraméterek, a trombocita aktiváció és aggregáció összefüggései a vércukor szinttel orális glükóz tolerancia tesztekben

14:20 – 14:40

Somogyi Ferenc (KJF)

Mi jön a megvalósult utópiák után?

Szitás József (NyME KTK)

Javaslat a felsőoktatás finanszírozási modelljére

 

 

 

Kutas Gábor és Bodrogi Péter (PE)

Al-pixel elrendezések és színalkotási módszerek több-színcsatornás képmegjelenítők számára

 

 

 

 

               

 

C terem

(Elnök: Vonderviszt Ferenc, a VEAB tudományos titkára)

D terem

(Elnök: Fodor István, a PAB tudományos titkára)

13:20 – 13:40

Murai András (BDF)

Az emlékezet filmjei: variációk az „ötvenes évekre"

Leskó Kornélia Ilona, Simonné Sarkadi Lívia és Galiba Gábor (MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet, Martonvásár)

Búzanövények biológilag aktív komponennseinek változása kadmium-stressz hatására

13:40 – 14:00

Nowinszky László (BDF)

Fényszennyezett környezet és az éjszaka aktív rovarok

Borgulya Ágnes (PTE KTK)

Kultúra-összehasonlító kutatások Európában és Magyarországon napjainkban

14:00 – 14:20

Zágorec-Csuka Judit (Lendva)

A szlovéniai magyar könyvkiadás, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig.

Puskás János (BDF)

Időjárási fronttípusok használata biometeorológiai vizsgálatokra

14:20 – 14:40

Feczkó Tivadar (MTA KK AKI)

Szabályozott gyógyszer-hatóanyag leadású kompozit nano- és mikrorészecskék

Bacsik Zoltán és Mink János (PTE)

 

 Előadók és az előadások összefoglalói                         

Bacsik Zoltán és Mink János

Borgulya Ágnes

Feczkó Tivadar (A Szervező Bizottság által legjobbnak ítélt előadás)

Finta István

Gál István László ("A PAB-régió legjobb PhD disszertációja" elismerében részesült)

Gribovszki Katalin és Szeidovitz Győző

Gyurácz József

Koltai Kata

Kunsági Máté Sándor

Kutas Gábor és Bodrogi Péter

Kuczmann Miklós ("A VEAB-régió legjobb PhD disszertációja" elismerésben részesült)

Leskó Kornélia Ilona, Simonné Sarkadi Lívia és Galiba Gábor

Murai András

Nowinszky László

Pálné Kovács Ilona

Puskás János

Somogyi Ferenc (A hallgatóság szavazatai alapján legjobbnak ítélt előadás)

Specziár András

Szilágyi Anikó

Szitás József

Varga Gyula  (Kaposvári Egyetem)

Varga Gyula (SEFAG Zrt.)

Visy Zsolt (A hallgatóság szavazatai alapján legjobbnak ítélt előadás)

Winkler Gábor

Zágorec-Csuka Judit

 

 

 

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.